Det er noe spesielt med et prosjekt hvor man skal tilbakeføre et bygg til fordums prakt. En form for ærefrykt med et hint av interesse og glede. Mange av byens fasader har hatt mange runder med rehabilitering og fornyelse av bygningsmassen. Det later til at vi en tid tilbake glemte å sørge for at det historiske ved byggene fulgte oss videre. Mulig dette har vært en del av «moten», og at det modernistiske tok over for det tradisjonelle.

«Det er en glede å se at det foregår flere antikvariske prosjekter i Oslo for tiden og at det har blitt et nytt fokus å tilbakeføre byggene nærmere sin opprinnelse, men det er enda mange gårdeiere som har en vei å gå her»
-Kamil Wyszynski, daglig leder i Kirkestuen as.

Hasselgården
Hasselgården

"Hasselgårdens utvikling og mange endringer"

Hasselgården var i sin tid en staslig bygård som ble satt opp i 1902 og det var Carl Michaelsen som var arkitekten. Med en plassering midt i Oslo sentrum har den gjennom årene huset flere fortetninger, og vært selve inngangsporten til Torggata. Fra dens opprinnelse i 1902 har det skjedd flere forandringer, endring på spir, påbygging, fjerning av spir, og til slutt montering av betongplater i 1970.

Hvordan ble resultatet?

Vi fikk det ærefulle oppdraget om å tilbakeføre denne fasaden tilnærmet lik slik den så ut i sin tid. Dekorfeltene er gjenskapt basert på det vi avdekte bak betongplatene fra 1970, og det er benyttet historiske riktige mineraler og håndverksmetoder under rehabiliteringen. Det er ingen tvil om at denne rehabiliteringen er en for bøkene, og noe vi vil være stolte av i lang tid fremover. Ingenting som gleder oss mer enn at vi kan bidra til at byen får et løft, og at jobben vi gjør kan skape så mye glede og forandring til det bedre – Ole Kirkestuen.