HMS

I AF Håndverk henger ett mål høyere enn alt annet, nemlig at samtlige ansatte, leverandører og partnere skal kunne gå hjem hver dag helt uten skader.

HMS-avdelingen i AF Håndverk bistår alle datterselskaper med tilrettelegging av HMS-arbeidet.

Gjennom operativ støtte ute på prosjektene, følges våre interne rutiner og retningslinjer opp i praksis, hver dag.

Andre emner innen HMS-arbeidet som avdelingen bistår med er

HMS AVDELING

Christoffer Ohm
Julie E. Drag
Håkon Hansen
HMS-koordinator
920 81 226
hoh@afgruppen.no
Elisabeth Wichstrøm
HMS-koordinator
900 86 236
ew@afgruppen.no
Sara Strand